RPM10 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer

เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น RPM10
เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น RPM10

เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น RPM10 แบรนด์ EXTECH

Tachometer

รายะละเอียด

Photo/Contact Tachometer with built-in InfraRed Thermometer

RPM10 EXTECH เครื่องวัดรอบตัวเครื่อง RPM10 เป็นการรวมกันระหว่างการการ วัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กับงานการวัดความเร็วรอบได้หลากหลาย นอกจากนี้ในตัวเครื่องยังมีโหมดวัดอุณหภูมิ( IR Thermometer ) กับเลเซอร์ชี้ตำแหน่งสำหรับการวัดอุณหภูมิพื้นผิวโดยมีช่วงวัดอยู่ที่ -4 ถึง 600 ºF (-20 ถึง 315 ºC)

คุณลักษณะเด่น
• เป็น เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรดสำหรับวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้
• สามารถวัดความเร็วรอบได้ทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัส
• ใช้เลเซอร์ในการวัดแบบไม่สัมผัสวัดได้ในระยะ 6.5 ฟุต (2 เมตร)
• ตัวเลขบนจอแสดงผลสามารถปรับทิศทางการแสดงค่าได้ ขึ้นอยู่กับโหมดการวัดค่า

Leave a Comment