AR63A SMART SENSOR เครื่องวัดความสั่นสะเทือน VIBRATION METER

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น AR63A
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น AR63A

เครื่องวัดความสั่น รุ่น AR63A แบรนด์ SMART SENSOR

VIBRATION METER

 

เครื่องวัดความสั่น ถูกใช้ในการวัดความสั่นสะเทือนในการตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษา เช่น การไม่ได้ระดับ ความเสียหายของชื้นส่วนที่เคลื่อนที่ เพื่อการป้องกันหรือตรวจสอบการเสียหายของเครื่องจักรได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น AR63A

 • ช่วงวัด Acceleration  0.1-199.9m/S2 peak(rms*v2)
 • ช่วงวัด Velocity 0.1-1999.9mm/s rms
 • ช่วงวัด Displacement 0.001-1.999mm p-p(rms*2v2)
 • ความแม่นยำ  +/-5%+/-2digits
 • การตอบสนองความถี่ในการวัดค่า
 • Acceleration 10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI)
 • Velocity / Displacement 10Hz-1KHz
 • ข้อมูลส่งออก (port) : AC 2V Peak , Load
 • รูปแบบการวัด : Acceleration , Velocity , Displacement
 • ความละเอียดในการวัด 1 วินาที
 • แสดงสภาวะแบตเตอรี่ต่ำ , ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • ใช้ถ่าน 9 โวลท์  ใช้งานได้ประมาณ 25 ชม ต่อเนื่อง
 • น้ำหนัก 147 กรัม
 • ขนาด 183x67x30mm (7.2×2.64×1.18 inch)

Leave a Comment