แคลมป์มิเตอร์ รุ่น DT-3348

DT-3348 CEM แคลมป์มิเตอร์

แคลมป์มิเตอร์ รุ่น DT-3348
แคลมป์มิเตอร์ รุ่น DT-3348

 

แคลมป์มิเตอร์ รุ่น DT-3348 แบรนด์ CEM

 

CLAMP METER

 

คุณสมบัติ

 • ใช้สำหรับวัด แรงดันไฟฟ้า True RMS AC และกระแสไฟ
 • DC และ AC พลัง True ถึง 240kW
 • แคลมป์มิเตอร์ รุ่น DT-3348 จอแสดงผลดิจิตอล  1.2 “(30 มม.)
 • ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 • สัญญาณเตือนภัยต่อเนื่องและการตรวจสอบไดโอด
 • ฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูล
 • ฟังก์ชั่น DCA zero
 • ปิดอัตโนมัติ
 • แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
 • กระแสไฟ AC / DC
 • อุปกรณ์เสริม : ตัวนำทดสอบและกระเป๋าใส่

SPECIFICATIONS:

Function Max Range Basic Accuracy Max. Resolution
AC Current 1000A ±(2.5%+5d) 1A
DC Current 1000A ±(3.0%+4d) 1A
AC Voltage 600V ±(0.8%+2d) 0.1mV
DC Voltage 600V ±(1.0%+4d) 0.1mV
Resistance (?) 40M? ±(1.0%+4d) 0.1?
Frequency (Hz) 100 KHz ± (1.2% + 3d) 0.01MHz
AC Power 240kW ±(3.0% + 5d) 10W
DC Powe 240kW ±(2.5% + 5d) 10W

Leave a Comment