เครื่องวัดความดันลม รุ่น HD350

HD350 EXTECH เครื่องวัดความดันลม

เครื่องวัดความดันลม รุ่น HD350
เครื่องวัดความดันลม รุ่น HD350

 

เครื่องวัดความดันลม รุ่น HD350 แบรนด์ EXTECH

DIFFERENTIAL MANOMETER

คุณสมบัติ

  • จอแสดงผลสามารถแสดงค่าของ ความดันลม , ความเร็วลมหรือปริมาณลม ได้พร้อมกับอุณหภูมิ
  • ช่วงวัด ± 0.7252psi
  • 5 หน่วยวัด ในการวัดความดันลม
  • ฟังก์ชั่นแสดงค่าสูงสุด / ต่ำสุด , ค่าเฉลี่ย
  • ฟังก์ชั่นค้างค่าหน้าจอ , ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟส่องสว่างที่หน้าจอ , พอร์ต USB
  • ฟังก์ชั่นเซ็ตค่าเริ่มต้นที่ศูนย์สำหรับการตรวจวัด
  • สามารถบันทึกข้อมูลด้วยตนเองได้ถึง 99 ข้อมุล
  • ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows®

Specifications  
Range
Resolution Accuracy
Pressure
psi 0.7252psi
0.0001psi
  ±0.3%FS  
mbar 50.00mbar 0.01mbar   ±0.3%FS
inH2O
20.07inH2O 0.01inH2O   ±0.3%FS
mmH2O 509.8mmH2O   0.01mmH2O
  ±0.3%FS
Pa
5000Pa 1Pa   ±0.3%FS
Repeatability ±0.2% (Max. ±0.5%FS)
Linearity/Hysteresis ±0.29FS
Maximum Pressure
10psi
Response Time
0.5s typical
Air Velocity
ft/min
200 to 15733 1 ±3% rdg
m/s
1 to 80.00 0.01 ±3% rdg
km/h 3.5 to 288.0 0.1 ±3% rdg
MPH 2.25 to 178.66 0.01 ±3% rdg
knots 2.0 to 154.6 0.1 ±3% rdg
Air Flow
CFM 0 to 99,999 0.001
±3% rdg
CMM 0 to 99,999 0.001 ±3% rdg
Temperature   32.0 to 122.0°F
°F   32.0 to 122.0°F
0.1° ±2°F
°C 0 to 50°C 0.1° ±1°C
Dimensions/Weight
Meter: 8.2 x 2.9 x 1.9″ (210 x 75 x 50mm) / 12oz (340g)
Pitot Tube: 15.4 x 7.7” (390 x 195mm) / 7.2oz (204g)

Leave a Comment