เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก รุ่น TM-192

TM-192 TENMARS เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก รุ่น TM-192
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก รุ่น TM-192

 

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก รุ่น TM-192 แบรนด์ TENMARS

 

EMF METER

 

คุณสมบัติ

  • ตัวเครื่อง TM-192 และ TM-192D (บันทึกข้อมูลผ่าน USB) สามารถนำไปใช้ วัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่ต่ำมาก (ELF) ตั้งแต่ 30 ถึง 2000 Hz
  • ตัวเครื่องสามารถความเข้มของรังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากการส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า , เพาเวอร์ไลน์ , เตาอบ ไมโครเวฟ , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น , จอคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์วิดีโอ /เครื่อง เสียง และอื่น ๆ
  • การตอบสนองความถี่ : 30Hz ถึง 2000Hz
  • เซนเซอร์: วัด 3 แกน (X, Y, Z)
  • ช่วงวัด : 20/200/2000 MG, 20/02 / 200?T
  • ฟังก์ชั่นค้างค่าหน้าจอ
  • แสดงค่าสูงสุด
  • แสดงค่าต่ำสุด
  • TM-192D สามารถ บันทึกข้อมูล ผ่าน USB โดยมีหน่วยความจำ 500 ชุดข้อมูลหรือ 9999 ชุดข้อมูล

Leave a Comment