เครื่องวัดเสียง รุ่น DS200

DS200/KIMO เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter

เครื่องวัดเสียง รุ่น DS2003

เครื่องวัดเสียง รุ่น DS200

เครื่องวัดเสียง รุ่น DS200 แบรนด์ KIMO

Sound Level Meter

 

ข้อมูลทางเทคนิค

  • เครื่องวัดเสียง ระดับแรงดันเสียง: สูงสุด LAF
  • เทียบเท่าระดับที่ต่อเนื่อง: LAeq – LCeq
  • ระดับแรงดันสูงสุด: LCpk – LZpk
  • ตรวจจับและการนับสูงสุด: 135 dB – 137 dB – 140 dB
  • ระดับเสียงรายวัน: Lex, d
  • วัดเสียงสัมผัส: EA

Leave a Comment